Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

W poniedziałek 05 lutego 2018r. o godz.18.00 w Szkole Podstawowej nr 23 (sala 43) przy ul. Podzamcze 9 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków UKS Olimpijczyk 23.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.

2. Absolutorium dla Zarządu z działalności w latach 2016 - 2017r.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów członków Zarządu.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru prezesa i członków Zarządu UKS Olimpijczyk 23.

5. Wolne wnioski.

6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.

Zarząd zwraca się z prośbą o liczne przybycie.

II termin Walnego Zebrania Członków UKS Olimpijczyk 23 05.02.2018 o godz. 18.15

logo lublin